Kontakt

Formularz kontaktowy

Nasi konsultanci odpowiadają na Państwa wiadomości od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:30 do 16:30.

Dane kontaktowe

Grupa Furgonetka sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa

Infolinia serwisu +48 22 354 77 88

NIP: 1132567365
REGON: 140220084
KRS: 0000239865

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 100.000 zł.